Tietosuoja- ja rekisteriseloste

 

 

Laadittu 27.03.2023.

 

Rekisterinpitäjä

Crestol Oy

020 776 9820 / info@crestol.fi

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Vikram Puri

vikram.puri@crestol.fi

040 771 5957

 

Rekisterin nimi

 

Oy Crestol Ab:n asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottoihin, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

 

Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten henkilön nimi, käyttäjätunnus, salasana, yritys/organisaatio, yrityksen Y-tunnus, opiskelija-asiakkaiden henkilötunnus, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista tuotteista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot. Tietoja säilytetään niin kauan kuin kirjanpitolainsäädäntö tai muu lainsäädäntö edellyttää.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti, kun rekisteritietoja säilytetään internetpalvelimilla. Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Rekisteröidyn kielto-oikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Tarkastus- ja oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi!

Saat ensimmäisenä Crestol Professionalin tuoreimmat kuulumiset sekä uusimmat tarjoukset sähköpostiisi.

Odota...

Kiitos tilauksesta!